Gerrold Verhoeks Gerrold Verhoeks is studeerde bestuurskunde aan de Leidse Universiteit en rondde de postdoctorale opleiding voor Financieel Economisch Beleidsmedewerker af aan de Erasmus Universiteit.

Gerrold heeft ruim tien jaar ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische advisering. Hij was onder meer plaatsvervangend directeur bij het ministerie van VWS, voorzitter van de Zichtbare Zorg Stuurgroep Eerstelijnsverloskunde en is lid (geweest) van diverse Raden van Toezicht van AWBZ-instellingen. Ook is hij bestuurslid van een welzijnsorganisatie.

Gerrold heeft een breed netwerk binnen de zorg en is een ervaren onderzoeker en adviseur.

 

Gerrold Verhoeks

gverhoeks@zorgmarktadvies.nl

06 – 4379 6939

www.linkedin.com/in/gerroldverhoeks