Ed MaagdelijnEd Maagdelijn werkte na zijn rechtenstudie bij een zorgverzekeraar en vervolgens aan het beleid bij het ministerie van VWS. Ed is zeer ervaren op het gebied van onder meer het zorgverzekeringsstelsel, internationaal beleid, mededinging en ondernemerschap in de zorg.

Na VWS werkte Ed als senior adviseur zorg bij de BMC groep en projectleider administratieve lastenreductie bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij het internationale adviesbureau Hay Group werd hij unitmanager gezondheidszorg alsvorens ZorgVuldig Advies mede op te richten.

Naast deze activiteiten richt Ed zich als bestuurslid en lid van een raad van toezicht actief op het thema Zorg en Europa en neemt hij deel aan diverse netwerkverbanden in de zorg.

 

Ed Maagdelijn

edmaagdelijn@zorgvuldigadvies.nl

06 – 4272 7125

www.linkedin.com/pub/ed-maagdelijn/5/7b/435/