Gemeente advies integrale aanpakGemeenten worden verantwoordelijk voor een groot aantal regelingen die gericht zijn op vergelijkbare doelgroepen. De gemeente krijgt de kans om een integrale aanpak te faciliteren door regelingen te ontschotten en meer beleidsvrijheid te geven aan professionals.

Dan staat de vraag van de cliënt centraal in plaats van het gefragmenteerde aanbod.

Dan ligt de focus bij het hele huishouden en niet bij één probleem.

En dan kan een klein team een samenhangend aanbod voor de volledige hulpvraag coördineren.

Dat noemen wij een integrale aanpak.