Gemeente advies zorguitdagingEen groot deel van de langdurige zorg en ondersteuning komt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Naast deze decentralisatie wordt ook de jeugdzorg en de verantwoordelijkheid voor werk & inkomen verplaatst naar gemeenten.

De decentralisaties gaan gepaard met forse bezuinigingen en aanpassingen in de voorzieningen. De veranderingen bieden echter ook een grote kans: hulp en ondersteuning kan beter, meer op maat en effectiever.

Zorg en welzijn kunnen dichterbij de burger georganiseerd worden. Daarmee kunnen gemeenten sociale – en gezondheidsproblemen vroeger signaleren en daarmee zwaardere zorg voorkomen.

Zo kunnen mensen meer voor elkaar zorgen, kunnen mensen langer blijven participeren en staat de gemeente klaar wanneer dat moet. Dát is de belofte die de gemeente in kan lossen.