Gemeente Advies is opgericht op initiatief van ZorgVuldig Advies en Zorgmarkt Advies en is een netwerk aangevuld met ervaren en gedreven professionals uit de zorg en het welzijn. Wij delen een brede ervaring; van politieke wens via beleidsvisie tot implementatie. Wij hebben kennis en ervaring met innovatieve nieuwe projecten, het organiseren van zorginkoop en samenwerking tussen publieke en private partijen. Ons doel is de decentralisatie van zorg en welzijn taken naar de gemeenten tot een succes te maken.

Een greep uit onze gezamenlijke ervaring:

• Het rapport Integraal willen we allemaal?! over de samenhang van beleid op lokaal niveau.

• Projectleider aanpak multiprobleem gezinnen Gemeente Utrecht

• Het visiedocument ‘Care voor de Toekomst’ namens de NZa

• Rapport voor de gemeente Nieuwegein naar de financiering en inkoop van de Wmo

• Project ‘1 Gezin, 1 Plan’ geleid in opdracht van de Provincie Utrecht

• Schrijven Regionale Sociale Agenda’s voor samenwerkende gemeenten

• Een ZonMW onderzoek naar het preventiebeleid van gemeenten

• Een visie voor de CG-Raad en NPCF om te komen tot een gezamenlijke patiëntenbeweging

• Voor de Nederlandse Diabetes Federatie zochten we publiek private samenwerking

• Organisatie ketensamenwerking tussen zorgverzekeraars, schuldhulpverlening, en de overheid bij de aanpak van wanbetalers

• Een onderzoek voor de NZa naar innovatieve zorginkoop

• Een visie op de komende decentralisatie van zorgtaken voor een politieke partij